[1]
С. А. Коначева, «Крест и слава в постметафизической перспективе», frai, т. 5, вып. 1, с. 161-172, май 2021.